Aktuality

 


Úroveň triedenia odpadu rok 2021

 28.02.2022

          Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

IĆO: 00330051, DIČ:2020698702

Obec M A T Y S O V Á v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci  Matysová

za rok 2021 je  30,67   %.

Sadzba poplatku pre rok 2022 (od 01.03.2022 do 28.02.2023) za uloženie zmesového komunálneho odpadu  a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške  22  €/t.

Dátum zverejnenia: 28.02.2022

                                                                                  

JUDr. Pavol  Pastirčák

      podpis a funkcia

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár