Harmonogram  vývozu  TDO

v obci Matysová  na rok 2022

11.01. 2022 -zelená a červená  nálepka

01.02. 2022 -zelená  a žltá  nálepka

22.02. 2022 -zelená a červená nálepka

15.03. 2022 -zelená a žltá  nálepka

05.04. 2022 -zelená a červená nálepka

19.04. 2022 -zelená  a červená  nálepka

03.05. 2022 -zelená a žltá nálepka

17.05. 2022 -zelená a červená  nálepka

31.05. 2022 -zelená  nálepka

14.06. 2022 -zelená a červená nálepka

28.06. 2022 -zelená a žltá nálepka

12.07. 2022 -zelená  a červená   nálepka

26.07. 2022 -zelená a žltá nálepka

09.08. 2022 -zelená   a červená nálepka

23.08. 2022 -zelená  nálepka

06.09. 2022 -zelená  a červená  nálepka

20.09. 2022 -zelená a žltá nálepka

04.10. 2022 -zelená  a červená   nálepka

18.10. 2022 -zelená a žltá nálepka

08.11. 2022 -zelená a červená  nálepka

29.11. 2022 -zelená a žltá nálepka

27.12. 2022- zelena a červená  nálepka


Harmonogram pre rok 2022

vývozu, prepravy a dotriedenia zo systémového zberu druhotných surovín

Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín

Žlté - plast

Zelené - sklo

Modré –

papier

Červené  - kovové obaly

VOO,NO

Kontajnér

Termín

odberu

28.1.

24.6.

6.9.

16.3

   13.4.

   3.10.

25.3.

25.11.

26.5.

1.7.

8.8.

23.9.

22.11.

Zber TETRAPAKOV súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých nádobách. 

Prosíme obaly z tetrapakov  PREPLÁCHNUŤ.

Zoznam domácnosti na vývoz TDO

v obci Matysová na rok 2022

Zoznam č.1

Nádoby označené zelenou nálepkou 

1.

Grib Aleš

Matysová

4

2.

Iľkovič Michal

29

3.

Ing. Olejár Jozef

35

        4.

Starinský Jaroslav

39

5

Kundrát Peter

53

6.

Mgr. Maslík Radoslav

66

7.

Drobňák Ján

67

8.

Kundrát Marián

71

Zoznam č.2

    

                                            Nádoby označené červenou nálepkou

1.

Pristaš Miroslav

Matysová

2

2.

Havran Michal

Matysová

3

3.

Olejárová Alžbeta

22

4.

Havran Štefan

24

5.

Virostko Peter

32

6.

Aftanasova Helena

48

7.

Varchol Jozef

51

8.

Kasenčák Ján

54

9.

Petrík Ján

64

10.

Aftanás Marián

69

            11.

JUDr. Pastirčák Pavol

                       70

Zoznam č.3

1.

Setlak Richard

6

2.

Ing. Cincula Jozef

12

3.

Mgr. Gaborčák Pavol

9

4.

Segeďá Peter

16

5.

Palgut Štefan

88

6.

Segeďá Štefan

25

7.

Marciňák Jozef

26

8.

Ing. Hurtoš Miroslav

28

9.

Ing. Syčev Vladimír

30

10.

Ing. Kulfas Ján

31

11.

Miroslav Havran

36

12.

Stašák Marián

38

13.

Štefaňák Ján

40

14.

Aftanasová Anna

41

15.

Pristašová Terézia

45

16.

Pristáš Jozef

46

17.

Virostko Ján

47

18.

Palgutová Mária

52

19.

Čandík Štefan

53

22.

MUDr. Klein Koloman

60

21.

Čandík Mikuláš

61

22.

Kostúrová

63

23.

Smékal Ján

76

24.

Štefaňák Michal

77

25.

Hriňa Peter

89.

V Matysovej 4.1.2022                                                         JUDr. Pavol Pastirčák starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár