Aktuality

 


Oznam PVOD Údol

 21.09.2021

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol so sídlom v Údole

Oznamuje svojim členom a zamestnancom, dôchodcom, ktorí niekedy na PVOD pracovali a vlastníkom pôdy, ktorí majú s PVOD uzatvorenú zmluvu o prenajme tejto pôdy, že v dňoch

od 22.09.2021 do 24.09.2021 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. bude sa predávať obilie z úrody r. 2021.

     Rozhodujúcim obdobím pre predaj obilia z úrody r. 2021 pracujúcim členom a zamestnancom PVOD a nepracujúcim dôchodcom,  členom PVOD z jednotlivých obcí družstva, je obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021.

1.    Dôchodcovia:

       Majú nárok na 50 kg za celé obdobie.

       Cena obilia pre dôchodcov je 18,- Eur za 1 q vrátane DPH.

   2.   Vlastníci pôdy, ktorí majú dokázané vlastníctvo pôdy a majú s PVOD uzatvorenú platnú,       

      t.j. podpísanú a vrátenú na  PVOD nájomnú zmluvu   si   môžu   za    nájomné     uvedené  

      v nájomnej zmluve zakúpiť pšenicu a ovos p o 20,- Eur/q vrátane DPH. 

              

                                                                                                                      PVOD Údol


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár