Kontakty

Toto webové sídlo www.matysova.sk spravuje Obec Matysová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Matysová 

Adresa:
Obecný úrad Matysová 
Matysová 27
065 46 Malý Lipník

IČO: 00330051

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Región: Zamagurie
Počet obyvateľov: 57
Rozloha: 1 043 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1408

Všeobecné informácie: matysova@matysova.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 903 992 969

Kompetencie:
Obec Matysová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, Nám. sv Mikuláša 2, Stará Ľubovňa, vedúci úradu: Mgr. Mária Fabianová, kontakt: 052 4315 256 mobil: 0911 624 833, e-mail: stavebny-urad@staralubovna.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár