Aktuality

 


Vzdanie sa mandátu poslanca

 16.10.2020

Obec Matysová, Matysová 27, 065 46 Malý Lipník

IĆO: 00330051, DIČ:2020698702

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Matysová

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Matysovej o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ing. Jozef Olejár.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Matysová  uvoľnil zvolený poslanec Aleš Grib a to písomným vzdaním sa svojho mandátu.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa Ing. Jozef Olejár ujal  v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov  zložením zákonom predpísaného sľubu poslanca na  zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  12.10.2020

  

V Matysovej dňa 16.10.2020

JUDr. Pavol Pastirčák
starosta obce

   

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V prípade potreby po telefonickom dohovore.

Volať na číslo 0903 992 969

MAS ĽUBOVNIANSKO

MAS ĽUBOVNIANSKO

DCOM

DCOM

Fotogaléria

Kalendár